Informačný systém cintorína

X
X

Dobrý deň, toto je informačný systém cintorínov v obci KRUŽLOV.

V obci sa nachádzajú 2 pohrebiská a to Gréckokatolícky v hornej časti obce a Rímskokatolícky cintorín v dolnej časti obce.Vrátiť hore